Utredningar

På uppdrag av socialtjänsten utför vi utredningar enligt SoL, LVU och LVM. Prissättningen utgår styckvis och socialtjänsten kan köpa utredningar i varierande omfattning och antal.

Vi har ett utredningsteam och har arbetat fram effektiva metoder och förhållningssätt för att ge ett gott bemötande med bibehållen rättssäkerhet.

  • Utredningarna blir klara i tid.

  • Vi arbetar helt självständigt så att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

  • Vi kan börja nästkommande arbetsdag

Stöd med enstaka utredningar kan vara ett smart och prisvärt komplement under perioder av tillfälligt ökat inflöde av anmälningar och ansökningar, utan att påverka arbetsgruppens sammansättning.

Hur jobbar vi?

Vi utgår från vårt hemkontor i Göteborg, men våra uppdragsgivare finns i hela Sverige och vi använder oss av teknik för att kunna ha tät kontakt även om vi inte alltid är på plats.

Vi har särskild metodik och kompetens för att hantera särskilt resurskrävande ärenden.

Vårt team arbetar med BBIC, ASI, SARA/Patriark/FREDA, stress- och belastningsskala, Upplevd Livskvalitet, MI, lågaffektivt bemötande och Signs of Safety m.m.

Vi dokumenterar direkt i socialtjänstens datasystem och följer Datainspektionens riktlinjer.