alberto-casetta-349138-unsplash.jpg

Umgängesstöd

Vid tillfällen av konflikt efter en separation eller när man inte får umgänget med barnen att fungera på ett bra sätt blir det ofta svårt och det drabbar barnen på ett sätt som inte alltid blir bra för dem.

Barn ska kunna garanteras att föräldrarna är drogfria vid t ex. umgängen på helger, så våra tester kan genomföras även kvällar och helger. Provtagning kan ske i hela Göteborg och kranskommuner. 

Vi vänder oss till föräldrar som vill ha hjälp med överlämning av barnen till den andre föräldern när det har blivit för svårt att göra det själv. Föräldrarna kan ha svårt att känna tillit till varandra och man kan vara orolig för hur barnen har det hos den andre. Vi kan bidra med olika metoder för att finna en öppning för dialog och smidigare samarbete.

Dessa tjänster kan även användas till mer komplexa ärenden på uppdrag av socialtjänsten.