Skyddat boende

Att lämna en destruktiv relation är en förändringsprocess där man kan behöva både skydd och stöd. Hos oss har varje boende en kontaktman som ger stöd i den akuta krisen, i förändringsprocessen och i att stärka de egna resurserna för att på sikt kunna leva ett självständigt liv utan våld. Vi har särskilt fokus på att den boende ska få ett utökat skyddstänkande.

Målgrupp

Vårt boende tar emot kvinnor och män från 18 års ålder och medföljande barn som är i behov av skydd och stöd utifrån våld i nära relation. De boende kan vara ensamstående, par eller familjer.  I förekommande fall tar vi även emot vuxna barn som fortfarande bor med sina föräldrar.

Vårt upptagningsområde är hela Sverige och man kommer hit efter biståndsbeslut hos socialtjänsten eller annan ansvarig myndighet. Boendet ligger i Göteborgsområdet.


Vad får man hjälp med?

Skyddat boende i en lugn och trivsam miljö. Boendet är kollektivt och mat ingår.

Stödsamtal med krisstöd, strukturerade samtal med fokus på våldet, dess konsekvenser och hjälp att tänka kring skydd om sig själv och eventuella barn.

Stöd i kontakter med myndigheter, såsom socialtjänst, polis, rättsväsende, skola och sjukvård. Vi anpassar stödinsatsen utifrån varje individ.

Observationer

Om socialtjänsten vill kan vi utföra skyddsbedömningar utifrån FREDA, SARA eller Patriark. Du som socialsekreterare är välkommen till boendet för uppföljning efter överenskommelse.

Insatsen kan kombineras med observationer eller utredningsstöd till socialtjänsten.