Säkerhetsplanering

Vi arbetar med säkerhetsplaneringar enligt Signs of Safety och även med nätverksmöten för att bedriva utredningar. I socialtjänstens arbete så kan vi bistå med kompetensen vid behov, både inför enskilda möten och vid uppföljningar.

Säkerhetsplaneringar

  • Lösningarna tillkommer genom barnets naturliga nätverk

  • Dessa är ofta kostnadseffektiva och resurseffektiva

  • Genom att använda barnets naturliga nätverk så sker det få ingrepp i barnets liv

Vid dessa uppdrag arbetar vi på uppdrag från socialtjänsten

  • Vi är sammankallande

  • Vi ansvarar för att leda mötet

  • Vi dokumenterar mötets innehåll