resurskrävande ärenden

Har du ärenden som din arbetsgrupp handlägger som gäller personer med problematiskt beteende i förhållande till socialtjänsten?

 

Skydda din arbetsgrupp

Vid särskilt krävande ärenden inom socialtjänsten uppkommer parallellprocesser. Hela arbetsgrupper eller organisationer kan påverkas av enskilda ärenden. Ofta sker en effektivitetsminskning, i allvarliga fall förekommer sjukskrivningar, våld eller hot om våld. Genom att låta ärendet hanteras externt kan man både skydda sina egna anställda och minska effektivitetsläckage.

Specialistkompetens

Vi har utvecklat ett unikt arbetssätt för att hantera ärenden som har med särskilt resurskrävande handläggning att göra. Vi arbetar i team och är noggranna med myndighetsrollen och att våld eller hot inte accepteras. En särskild riskbedömning görs tillsammans med socialtjänsten i syfte att strategiskt förebygga incidenter med inslag av hot och våld. Därefter följer en tydlig planering om vem som gör vad om det uppstår akuta situationer som behöver hanteras.

rawpixel-1162872-unsplash.jpg

Metodik till minskat våld

På uppdrag av socialtjänsten handlägger vi ärenden där man inte kan hantera det med befintlig personal till exempel på grund av jäv, hot, trakasserier, våld mot tjänsteman, rättshaveristiskt beteende eller liknande problematik.

Vår erfarenhet är att med rätt styrning och handläggning kan rättssäkerheten upprätthållas och konfliktbeteendet kan minska. Vi använder oss av lågaffektiv bemötande i situationer med klienten.