Behöver du hjälp med en fråga i ditt yrke?

Att vi vill dela med oss av kunskap är en viktig del i våra verksamheter.

Ställ din fråga till oss! Har vi inte svaret direkt så tar vi reda på det. Vi brinner för att utveckla vår kompetens och är frikostiga i att dela med oss. Kan vi så hänvisar vi gärna vidare till kunniga personer inom det specifika fältet som din fråga handlar om eller så har vi boktips och länktips!

Återkoppling får du via mail eller telefon. Vi försöker alltid ge svar inom 2-3 dagar.


Name *
Name

Våra SPECIALISTområden

  • Våld i nära relation och hedersproblematik

  • Missbruk och beroende

  • Ungdomsvård

  • Social utsatthet i kombination med HBTQ

  • Socialtjänstlagen, förvaltningslagen, LVM, LVU

  • Personer med problematiskt beteende (tex rättshaveristiskt beteende)

  • Säkerhetsarbete inom myndigheter

  • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Tänk på att

Tänk på att du som är tjänsteman på en socialtjänst aldrig kan hänvisa beslut eller handläggning som du gör i din tjänst med hänvisning till att du tagit råd av denna service eller från tex tjänsteman på socialstyrelsen eller IVO. De enda du kan hänvisa till i samråd är med dina arbetsledare.