Öppenvård

Familjevård

Vården riktar sig i första hand till föräldrar som har pågående/tidigare missbruk eller andra psykosociala svårigheter. Vårt program inkluderar kartläggning, kunskap om barns behov och färdighetsträning.

Ungdomsvård

Vården formas individuellt för den som är i riskzon för missbruk, kriminell livsstil eller annat socialt nedbrytande beteende. Insatsen innehåller missbruksvård, boendestöd, förändringsstöd i familj och nätverk m.m.

Missbruksvård

Att bryta ett missbruk och välja andra vägar till att hantera vardagen är en stor förändring i livet. Vården är individuellt utformad och anpassas efter den enskilda klientens behov i form av kontaktmannaskap.