Narkotikaprov

 
rawpixel-973149-unsplash.jpg

På uppdrag av socialtjänst, organisationer eller privatpersoner genomför vi narkotikaprov i hemmiljön.

Uppsökande

Vi arbetar uppsökande och motiverande för att identifiera missbruk hos ungdomar eller vuxna. Vi kan på uppdrag genomföra narkotikaprov i hemmiljö.

Barn ska kunna garanteras att föräldrarna är drogfria vid t ex. umgängen på helger, så våra tester kan genomföras även kvällar och helger. Provtagning kan ske i hela Göteborg och kranskommuner. 

Uppdragen kan omfatta såväl enstaka som regelbundna prover.  

motiverande

Vi bidrar till att snabbt etablera stöd och hjälp för missbruksproblematik. Vi bidrar alltid med rådgivning och vägledning.

Narkotikaproverna kan kombineras med en samtalsserie, umgängesstöd eller utredning med stöd av ASI, Addiction Severity Index.