Utökat självskydd vid risk för våld i nära relation

Vi vet om att det farligaste tillfället är vid uppbrottet, när man väljer att gå ifrån en relation som innehåller våld. Vid risk för utsatthet för våld i nära relation finns flera olika faktorer som man kan fundera över för att öka sitt självskydd i syfte om att leva så säkert och tryggt som möjligt.

Vi har sammanställt en rad olika råd du kan tillämpa för att höja din egen säkerhet.

Read More

BARN I VÄXELVIS BOENDE - 7 KORTA RÅD TILL SEPARERADE FÖRÄLDRAR

Barn som efter en skilsmässa bor växelvis hos föräldrarna mår nästan lika bra som barn som bor med båda föräldrarna. Och de mår betydligt bättre än de barn som bara ibland träffar en av föräldrarna. Men för att detta skall fungera behöver föräldrar underlätta för varandra.

Read More

Prevention av våld, Riskbedömningar & Riskanalys vad är skillnaden?

Fokuserat våld är ett samlingsbegrepp för allt våld som där en enskild eller organisation utsätts för planerat eller systematiskt våld. Vid preventionsarbete av våld nämns ofta riskanalyser och riskbedömningar. Begreppen kan uppfattas som liknande eller beskriva samma mekanism.
Men vad är egentligen skillnaden? 

Read More

Social isolering bakom många vansinnesdåd

Vi gav ut en debattartikel kring sociala isoleringseffekter och vikten av att vi tar ansvar för detta samhällsproblem som växer sig allt större.

Gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut när personer lämnas ensamma att tolka sin omvärld. Att involvera oss i dessa människors vardag kan rädda liv. En bakomliggande anledning till varför människor begår massmord eller tar hämnd på samhället är ensamhet, där gärningsmännen i fråga vuxit upp utan tillräcklig vägledning och själva tvingats tolka och förstå världen

Source: https://www.dn.se/asikt/social-isolering-b...