Konflikthantering och -lösning

Vid svåra konflikter i yrkesliv eller andra sammanhang så kännetecknas situationen av att den mesta energin slukas av konflikten. Desto mer energi man stoppar in desto mer brinner det. Ofta är det en stor känsla av vanmakt och ilska hos båda parter.

 

För att lösa dessa situationer måste man nära nog alltid ha hjälp. Det räcker dock sällan med utbildning eller kortare former av handledning. Största vinsten uppkommer vid en intensiv insats med hög tillgänglighet.

När du behöver fast konkret hjälp och vägledning i låsta konflikter så skall du vända till oss. Vi är vana att vara där det som mest besvärligt. Vi har både erfarenhet och teoretisk förståelse för att hantera svåra eller farliga konflikter.

  • Vi deltar aktivt gemensamt med involverade parter

  • Vi gör riskbedömningar och konfliktanalyser

  • Vi vägleder och styr kommunikationen för att minska energiförlust

  • Vi målbevakar alla parter för att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker

  • Ett syfte med insatsen är stävja effektivitetsminskningar i organisationen