Utbildning

Vi har genomgått vidareutbildningar utöver basutbildning som socionom eller likvärdig utbildning. Vi har genomgått ledarskapsutbildningar och särskilda utbildningar inom specialistområden. Särskild kompetens finns avseende säkerhetsarbete, missbruk, myndighetsutövning och våld i nära relation.


Erfarenhet

Vi har alla flerårig erfarenhet att av att arbeta med människovårdande yrken, antingen genom myndighetsutövning eller på uppdrag av socialtjänsten.

Vi har arbetat som chefer, arbetsledare och verksamhetsutvecklare inom offentlig sektor. Vi vet vad som uppstår i organisationer avseende gruppdynamik och destruktiva beteenden.


Metoder

I verksamheterna använder vi upprättade manualstyrda metoder så som ASI, ADAD, SARA och MI. Vi utgår i första hand från en metodologisk grundsyn och arbetsredskapen är hämtade ur KBT (Kognitiv beteendeterapi), MI (Motiverande samtal) och systemiskt förhållningssätt.

Minerva har även, för att ytterligare kunna anpassa stödet och bemöta en mångfald av klienter möjlighet att erbjuda interventioner som CRA (Community reinforcement approach), ÅP (Återfallsprevention), samt färdighetsträning enligt DBT (Dialektisk beteendeterapi).