Hemobservationer

När familjer behöver omfattande extra stöd och för att kunna undvika att behöva placera barn eller familjer kan socialtjänsten bevilja hemobservationer med kombinerat familjestöd.

 

Förändring - säkerhet - observation

Arbetet sker med respekt för familjens integritet och med stor flexibilitet. Vi verkar för att öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. Vi fokuserar på att aktivera nätverk och andra samhällsfunktioner för att kunna höja barnets säkerhet och familjens livskvalitet. Förändringen kommer därför direkt i takt med att observationerna bedrivs. Hemobservationerna är anpassade till utredningsmetoden BBIC.

  • Kartläggning av samspel

  • Observervation av beteende

  • Identifiering av stödbehov

Vi åtar oss uppdrag under dagtid, kvällstid och helger med allt från dagliga stödkontakter till enstaka dagar per vecka.

ben-white-128604-unsplash.jpg